Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vlaška magija – mnogi u nju ne vjeruju, neki tvrde da nema, ali su i mnogi u strahu od utjecaja ove tradicionalne magije sa istoka.

U 21. stoljeću vlaška magija predstavlja najjaču magiju na svijetu.
Poznato je da ostaje u krugu obitelji i da se prenosi s koljena na koljeno. Prenosi se sa ženske strane. Vlaška magija je nadaleko poznata, njenom pojavom i fenomenom bavili su se mnogi stručnjaci, ali zaključak ove ne tako naivne priče, rijetko tko je uspio dokuči.

Smatra se da su simptomi vlaške magije česte glavobolje, depresija, posjete vlaškom kraju, iznenadan susret s vlajna, odavanje porocima, svađa sa bližnjima itd.

Svi rituali se izvode uz bajanje i pjevanje na vlaškom jeziku. U vlaškoj magiji se prostor ispred vrata smatra kultnim mjestom gdje borave duše predaka. Drumovi se smatraju prebivalištem snažnih magijskih moći. Vlaška magija i govori o tome da raskrsnice predstavljaju najveći rizik.         

Majstori vlaške magije upozoravaju da je velika sreća kada osoba na vrijeme primijeti da je pod utjecajem vradžbina koje se u tom slučaju bolje skidaju. Ako magija zastarjela, potrebno je mnogo više vremena da se skinu nabačene vradžbine.
Ponekad to traje dva dana, a u nekim slučajevima i dva tjedna. Nakon što se crna magija skine, pravi se zaštita za pojedinca i njegov dom u vidu amajlije ili napitka.

Vjerovali ili ne, osporavali ili prihvaćali, vjerovanje u ovu magiju je rasprostranjenije i jače od vjerovanja u bilo koju drugu, a strah od njenog utjecaja možda čak i opravdan, uzimajući u obzir sve što se u narodu priča o ovoj tradiciji.

NovaNada © 2022. All rights reserved. Powered by: Besoft d.o.o.